تماس با ما

واحد تحقیق و توسعه این شرکت نیز با انجام پروژه های متعدد و چاپ و ارائه مقالات متعدد در کنفرانس های داخلی و بین المللی موفق به اخذ عنوان واحد تخقیق و توسعه نمونه استانی در سال های اخیر و واحد تحقیق و توسعه برتر کشوری در سال جاری شد.

آدرس: شیراز بلوارچمران از طرف پل زرگری به طرف علم بعداز بانک قوامین جنب بیرون بر باربد پلاک 343

تلفن: 09308192053

تلفن ثابت: 07136264898

تلفن: 09308192053

واتساپ: 09308192053

ایمیل: Info@rikhtegaridaghighseyfi.com